KASiwa

暱稱柏君,灣家妹子,繁體為主
BG主食
目前關注全職:橙all橙 張楚 杜柔 喻黃 鄒于 喻周喻

葉橙也好杜柔也罷
我得了擬完大綱就不想動筆,一動筆就會死掉的病
精神疲倦,缺糧中……

评论
©KASiwa | Powered by LOFTER